Financijska izvješća

Financijski izvještaj za 1.-6. mjesec 2023.
Bilješke uz fin. izvještaj 01.01. - 30.06.2023.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-31.12.2022.
Bilješke uz financijsko poslovanje 1.1-31.12.2022.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-30.9.2022.
Financijski izvještaj za 1.-6. mjesec 2022. - vrtić
Financijski izvještaj za 1.-6. mjesec 2022. - grad
Financijski izvještaj za 1.-6. mjesec 2022. - grad i vrtić
Obrazloženje financijskog izvještaja za 1.-6. mjesec 2022.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana 1.1.-30.6.2022.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-30.6.2022.
Bilješke uz financijsko poslovanje 1.1-30.6.2022.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-31.3.2022.
Odluka o raspodjeli rezultata 2021.
Financijski izvještaj 2021.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-31.12.2021.
Bilješke uz financijsko poslovanje 1.1-31.12.2021.
Rebalans financijskog plana 2021. II
Financijski plan za 2022. i procjena za 2023. i 2024. godinu
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-30.9.2021.
Rebalans financijskog plana 2021.
Financijski izvještaj 6.2021.
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-30.6.2021.
Bilješke uz financijsko poslovanje 1.1-30.6.2021.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-31.3.2021.
Financijski izvještaj 2020.
Odluka o raspodjeli rezultata 2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1 - 31.12.2020
Bilješke uz financijsko poslovanje 1.1 - 31.12.2020
Prijedlog financijskog plana za 2021 i projekcije za 2022. i 2023.
Rebalans financijskog plana 2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-30.9.2020
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-30.6.2020
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-31.3.2020
Bilješke uz financijsko poslovanje 1.1-30.6.2020.
Financijski izvještaj 2019.
Odluka o raspodjeli rezultata 2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-31.12.2019
Bilješke uz financijsko poslovanje 1.1-31.12.2019.
Prijedlog financijskog plana za 2020. i procjena za 2021. i 2022.
Obrasci za plan radnih mjesta 2020.
Rebalans financijskog plana 2019. II
Rebalans financijskog plana 2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1 - 30.9.2019
Financijski izvještaj za 06-2019
Financijski izvještaj za 06-2019 - Grad
Financijski izvještaj za 06-2019 - Vrtić
Financijski izvještaj za 06-2019 - obrazloženje
Rebalans 2019
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-30.6.2019
Bilješke uz financ. posl. 1.1-30.6.2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1-31.3.2019
Odluka o raspodjeli rezultata 2018.
Financijski izvještaj 2018. - obrazloženje
Financijski izvještaj za 12.2018
Financijski izvještaj za 12.2018 - grad
Financijski izvještaj za 12.2018 - vrtić
Proračun 1.1.-31.12.2018.
Biljeske uz financ. posl. 1.1.-31.12.2018.
Financijski plan za 2019.
Rebalans financijskog plana za 2018.
Proračun 1.1.-30.9.2018.
Proračun 1.1.-30.6.2018.
Biljeske uz financ. posl. 1.1-30.6.2018.
Proračun 1.1.-31.3.2018.
Proračun 1.1.-31.12.2017.
Odluka o raspodjeli rezultata
Izvještaj o radu Dječjeg vrtića "Varaždin" za 2017.
Financijski izvjestaj za 2017.
Proračun 1.1.-30.9.2017.
Biljeske uz financ. posl. 1.1-31.12.2017.
Proračun 1.1.-30.9.2017.
Proračun 1.1.-30.6.2017.
Biljeske uz financ. posl. 1.1-30.6.2017.
Financijski izvjestaj za 01-03/2017.
Financijski izvjestaj za 2016.
Financijski izvjestaj za 03/2016.
Proračun 2016.
Biljeske uz financ. posl. 2016.
Proračun 1.1.-30.9.2016.
Biljeske uz financ. posl. 2015.
Proracun 31.03.2015.
Proracun 30.09.2015.
Proracun 2015.
Proracun 2014.
Biljeske uz financ. posl. 2014.
Procedura-naplata dospjelih potrazivanja