Javna nabava

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU

Ispravak Poziva na dostavu ponuda - Uredski materijal i pribor (za 2024.)
Poziv na dostavu ponude - Dječje ležaljke
Prilog I. Ponudbeni list - Prilog II. Troškovnik - Dječje ležaljke
Poziv na dostavu ponuda - Uredski materijal i pribor (za 2024.)
Ponudbeni list - Uredski materijal i pribor (za 2024.)
Troškovnik DV Varaždin - Uredski potrošni materijal i ostale ured. potrepštine (za 2024.)
Poziv na dostavu ponuda - Toaletni papir, rupčići, ručnici, salvete (za 2024.)
Ponudbeni list; Troškovnik - Toaletni papir, rupčići, ručnici, salvete (za 2024.)
Poziv na dostavu ponuda - Sredstva za čišćenje (za 2024.)
Ponudbeni list - Troškovnik - Sredstva za čišćenje (za 2024.)
Poziv na dostavu ponuda - Razni tekstilni proizvodi (za 2024.)
Ponudbeni list; Troškovnik - Razni tekstilni proizvodi (za 2024.)

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi - sprečavanje sukoba interesa
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine , broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić "Varaždin", Varaždin ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (20.02.2023.)
- Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Varaždin (Neslužbeni pročišćeni tekst)
- Registar ugovora 2022. godina
- Plan nabave 2023.
- Plan nabave 2022.
- Plan nabave 2021.
- Registar ugovora 2018.
- Registar ugovora 2019.
- Registar ugovora 2020.
- Plan nabave 2020.
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
- Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
- Registar ugovora
- Plan nabave 2013
- Plan nabave 2014
- Rebalans plana nabave 2014
- Plan nabave 2015
- Rebalans plana nabave 2015
- Plan nabave 2016
- Rebalans plana nabave 2016
- Rebalans plana nabave 2016 - 2
- Plan nabave 2017
- Plan nabave 2018
- Rebalans plana nabave 2018