Programi


OBJEKT "ALEJA"

Dječji vrtić "Varaždin", objekt Aleja posebnu pažnju pridaje: procesu učenja, stvaranju poticajno-prostornog uređenja i okruženja, fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa, poštivanju prava djeteta, uvažavanju individualnih razlika, suradnji s roditeljima, suradnji sa stručnim timom vrtića i suradnji sa širom društvenom zajednicom.

Objekt ima 6 odgojno-obrazovnih skupina, a radno vrijeme je 05:30-16:30 sati.

OBJEKT "BIŠKUPEC"

Djeluje u sklopu D.V "Varaždin". Otvoren je u rujnu 1986. godine sa jednom mješovitom skupinom djece. Tijekom školske godine 1986/87. otvorena je i druga mješovita skupina djece. D.V. "Biškupec" provodi 10 satni program predškolskog odgoja za djecu od 3 - 7 godina starosti. Svaki vrtić pa tako i ovaj poznat je po svojim specifičnostima. Pošto se nalazi na periferiji grada, sa mnogo unutarnjeg a i vanjskog prostora, djeca imaju neposredan kontakt u upoznavanju prirodne sredine, kroz šetnje u polja, vrtove, voćnjake i livade. Ujedno se provodi i eko project - vlastitog malog vrta: od sijanja, sadnje, uzgoja te konzumiranja zdrave hrane. Upoznaju se biljke, njeguju, te se pridaje velika važnost zdravoj prehrani. Za gnojivo služi vlastito "kompostište", koje se svake godine proširuje. O tome svemu brigu vode djeca, odgojitelji i osoblje vrtiće. Veliko dvorište obogaćeno je ove godine i novim nasadima ukrasnog bilja, a u prikupljanju i sadnji učestvovali su svi: od malih do velikih.

Danas vrtić ima 2 mješovite skupine djece i to: mlađu i stariju vrtićku skupinu. Mješovite skupine karakteristične su po suradničkom učenju. Ovaj je vrtić "velika obitelj".

Vrtić je otvoren od 5:30 do 16:30 sati.

Dječji vrtić Varaždin - Objekt Dravska

Dječji vrtić "Varaždin", objekt Dravska kroz kontinuiranu suradnju i partnerstvo s roditeljima potiče razvoj samostalnosti i odgovornosti djeteta. Postignuće navedenog razvoja moguće je samo ukoliko zajedno omogućavamo djeci prilike da razvijaju samostalnost i odgovornost kao obavljanje različitih poslova primjerenih dobi djece. Kroz takav pristup djeca uče razmišljati o samima sebi, nauče rješavati probleme i samostalno upravljati svojim vremenom. Kako bi se takav odgoj postigao, roditelji (kao prvi i jedini odgojitelji svog djeteta) imaju pravo na pomoć i podršku u zajedničkom odgoju za samostalnost i odgovornost koja se pruža kroz komunikacijske roditeljske sastanke, usklađenim intervencijama odraslih prema djetetu i razumijevanju da "nekad pomažemo djetetu i kad mu ne pomažemo".

Radno vrijeme vrtića je 05:30 – 20:30 sati. U objektu je 6 odgojnih skupina.

OBJEKT "GORTANOVA"

Ovaj objekt otvorio je svoja vrata 1979. godine.

DV "Varaždin" - objekt Gortanova temelji svoj odgojno - obrazovni rad na propisanom Programskom usmjerenju, prateči suvremene paradigme razvoja djeteta. Djeca uče čineći u suradnji sa drugom djecom i odraslima, pri čemu je potrebno osigurati bogato poticajno okruženje. Za razvoj takve slike o djetetu odgojitelji zajednički stvaraju bogato poticajno okruženje u suradnji s roditeljima.

Vrtić redovito sudjeluje u aktivnostima i događajima na lokalnoj i državnoj razini, a također organizira različite vrste aktivnosti unutar vrtića:

- prigodne radionice za roditelje i djecu
- komunikacijske roditeljske sastanke
- priredbe

OBJEKT "KOPRIVNIČKA"

Objekt "Koprivnička" osnovan je 1976. godine. Unutar vrtića je osam odgojnih skupina. Već dugi niz godina djeca i odgojitelji svoje kompetencije razvijaju putem akcijskih istraživanja u kojima nam pomažu brojni stručnjaci, kako teoretičari, tako i praktičari. Odgojitelji našeg vrtića uistinu su refleksivni praktičari. Dokazuju to brojnim radovima, nastupima i priznanjima koje su stjecali godinama, a koji kao iskustvena komponenta refleksivne prakse doprinose ostvarenju jednog od glavnih ciljeva našeg vrtića:
SAMOSTALNOST DJECE UZ BOGATI KREATIVNI IZRIČAJ.

Boravak djece u vrtiću odvijat će se u skladu s humanističkom razvojnom koncepcijom čime će se obuhvatiti izražavanje, ostvarivanje i maksimalno razvijanje individualnih mogučnosti djeteta.

OBJEKT "KOZARČEVA"

Objekt "Kozarčeva" je vrtić koji razvija kulturu mišljenja i dijaloga. Naime, kvalitetna praksa temelji se na zajedničkoj refleksiji, timskom planiranju, otvorenoj i jasnoj komunikaciji, međusobnoj raspravi i dijalogu, zajedničkom učenju i višestrukom propitkivanju mišljenja kako bi se razvila nova znanja i novi uvidi u odgojno-obrazovnoj praksi. Tako se potiče demokratizacija vrtića i smanjuje se hijerarhija moći. Kroz takvu odgojno-obrazovnu praksu kontekst cjelokupnog vrtića odiše odgojem djeteta za otvorenost prema drugima, uvažavanje svih sudionika procesa i razvoj samostalnosti.

Radno vrijeme vrtića je od 05:30 – 16.30 sati. U objektu se nalazi 6 odgojno-obrazovnih skupina.

OBJEKT "KUĆAN"

Dječji vrtić Varaždin – objekt Kućan otvoren je 1985.godine te je punih 35 godina imao samo jednu mješovitu skupinu djece vrtićke dobi. U novoizgrađeni objekt djeca su preselila 1. rujna 2020-e godine. Izgradnjom novog vrtića proširen je kapacitet te tako sada vrtić polazi 60-ak djece smještene u 3 odgojne skupine. Radno vrijeme vrtića je od 05:30 do 16.30 sati. U malim vrtićima vlada obiteljsko ozračje gdje svi odgajatelji poznaju svu djecu, a djeca uče kroz međusobne interakcije u bogatom prostorno-materijalnom okruženju. Tako djeca razvijaju socijalne vještine i empatiju kao osnovu za razvoj emocionalne kompetencije. Djeca na prirodan način uče čineći i sudjelujući kroz neposredno i aktivno učešće u aktivnostima. Odgojitelji potiču razvoj kvalitetne komunikacije stvarajući dobre odnose među djecom, poštivanje prava djeteta na osobnost i ostvarivanje posebnih potreba. Poseban naglasak stavlja se i na izgradnju partnerskih odnosa s roditeljima.

OBJEKT "TRAKOŠČANSKA"

Dječji vrtić "Varaždin", objekt Trakošćanska usmjeren je na razvoj kompetencija – učiti znati, učiti živjeti zajedno, učiti djelovati – što je proces cjeloživotnog učenja kako bi odgojili djecu koja ne uzimaju stvari zdravo za gotovo, nego koja traže kreativna rješenja. Takav odgoj u ranom djetinjstvu ima važno mjesto u zalaganju za održivi razvoj. Tu se njeguje ideja da djeca imaju rezličite intelektualne predispozicije i da na različite načine misle i uče. U procesu njihova odgoja i obrazovanja pristupa se individualno, usklađeno s potrebama i mogućnostima svakog pojedinog djeteta. Potiče se umjetnički izraz u najranijoj dobi jer na taj način on postaje kapital i snaga koju će dijete, bez obzira na kasnija životna događanja, moći osjetiti i koja će mu pomoći u suoćavanju s mnogim izazovima.

Objekt ima 6 odgojno-obrazovnih skupina, a radno vrijeme je 05:30-16.30 sati.