Riječ ravnatelja

Povijesni razvoj ustanove

Iz dokumenata koji se nalaze u Gradskom arhivu Varaždin, vidljivo je da je školske godine 1893./94. u Varaždinu postojalo "čuvalište" koje su vodile privatne osobe. Nakon toga, 1901. godine osnovano je "zabavište". Adrese "zabavišta" mijenjane su, a iz arhiviranih podataka vidljivo je da je daleke 1932./33. "zabavište" pohađalo šezdesetero djece. Isto tako, iz starih je zapisa vidljivo de je u Prešernovoj ulici u Varaždinu od 1949./52. radilo "obdanište" a 1953. godine ponovno se mijenja naziv ustanove u " školsko obdanište i Mala škola". Daleke 1960. godine naziv ustanove ponovno je promijenjen u Dječji vrtić "Ratimir Herceg" Varaždin i taj se naziv zadržao do 1992./93. - od te je godine naziv Dječji vrtić "Varaždin" koji je zadržan do današnjih dana.

Danas je Dječji vrtić "Varaždin" predškolska ustanova s 8 objekata, prihvaća 750 djece smještene u 40 odgojnih skupima o kojima brine 82 odgojitelja i 5 članova stručnog tima. zdravstvena voditeljica, 7 administrativno-računovodstvenih radnika i 42 djelatnika tehničke službe.

Dječji vrtić "Varaždin" provodi program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Ravnateljica DV "Varaždin": Helena Vidović, mag. logopedije

Vizija vrtića

Vrtić kao okruženje u kojem je dijete sretno i angažirao u svrhovitim aktivnostima primjerenima dobi, u kojem se obogaćuje njegova mašta i razvija kreativnost, mjesto novih spoznajnih i istraživačkih izazova i poticaja. Jednako tako, mjesto u koje će roditelji imati povjerenje i u njemu razvijati različite oblike suradnje, kao i mjesto na kojem će se svi djelatnici osjećati ugodno, poticano te profesionalno angažirano i zadovoljno.

Stručni tim

-Sabina Horvat, mag. pedagogije
-Suzana Tribusson, dipl. psiholog - prof.
-Ana Jelušić, prof. psiholog
-Jasenka Husnjak, dipl. defektolog-odgojitelj
-mag. logopedije

Zdravstvena voditeljica:
-Petra Medved, mag. med. techn.

Uprava i računovodstvo smješteni su u objektu Dravska 1, Varaždin gdje se nalazi i centralna kuhinja. Radno vrijeme računovodstva je od ponedjeljka do petka od 7,00 sati pa do 15,00 sati.

Djelatnost odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću "Varaždin" provodi se unutar osam (8) područnih objekata:

PO ALEJA
Varaždin, Aleja kralja Zvonimira bb
Tel. 042 212 611
Kabinet stručnog suradnika: 042 639 649
Voditeljica - Tatjana Kelnerić
Radno vrijeme - 5,3o - 16,30

PO BIŠKUPEC
Varaždin, Kneza Trpimira 65
Tel. 042 240 515
Voditeljica - Andreja Parlaj
Radno vrijeme - 5,30-16,3o

PO DRAVSKA
Varaždin, Dravska 1
Tel. 042 203 253; 203 254
Voditeljica - Karmen Horenec
Radno vrijeme - 5,3o - 20,3o

PO TRAKOŠĆANSKA
Varaždin, Graberje 29
Tel. 042 212 278
Voditeljica - Ksenija Sambolec
Radno vrijeme - 6,oo - 16,3o

PO GORTANOVA
Varaždin, Gortanova 19b
Tel. 042 331 455
Voditeljica - Marina Babić
Radno vrijeme - 5,3o - 16,3o

PO KOPRIVNIČKA
Varaždin, Koprivnička 5
Tel. 042 232 920
Voditelj - Karolina Sajko
Radno vrijeme - 5,3o - 16,3o

PO KOZARČEVA
Varaždin, Kozarčeva 24
Tel. 042 311 077
Kabinet stručnog suradnika: 042 639 051
Voditeljica - Rajka Janušić
Radno vrijeme 5,3o - 16,3o

PO KUĆAN
Varaždin, Kućan, Varaždinska 131a
Tel. 042 421 837
Kabinet stručnog suradnika: 042 421 838
Voditelj – Krešimir Plantak Večerin
Radno vrijeme - 5,3o - 16,3o

Djelatnost odgoja i obrazovanja vrtić provodi poštujući potrebe djece i roditelja kroz:

- 42 odgojne skupine
- redoviti 10-satni program
- program predškole u trajanju od 250 sati (mala škola)
- 5-satni program rada za djecu s teškoćama u razvoju