Savjeti/ideje za rad kod kuće

Za prikaz pojedinih materijala kliknite na jedan od naslova ispod.

Stručni suradnici savjetuju

Savjeti psihologa
Treba li razgovarati s djetetom o...
Psihološki aspekti rada s djecom u vrtiću za vrijeme pandemije koronavirusa i poslije potresa

Savjeti logopeda
Dijete i roditelj - poticaji za razvoj govora

Savjeti logopeda
Potrebe i razvoj djece
Dijete i televizija

Odgojitelji predlažu